Stretch Public AB

Skab forandringer, der løser jeres udfordringer, med Stretch Public

Stretch Public AB

Vi hjælper myndigheder med at udvikle deres styring, så de kan håndtere udfordringerne i samfundet både i dag og i fremtiden

Den offentlige forvaltning spiller en central rolle for udviklingen i Sverige. Håndteringen af de aktuelle udfordringer inden for klima og velfærd kræver omfattende reformer, som ofte skal finansieres inden for rammerne af et eksisterende budget, hvilket stiller store krav til myndighederne og deres styring.

 • Skattekronerne skal blive i kernevirksomheden, hvilket kræver, at administrationen  i så vid udstrækning som muligt effektiviseres og automatiseres.
 • Indsatserne skal være mere træfsikre, hvilket stiller krav til informationer og indsigt i virksomhedernes udgifter og effekter.
 • Økonomistyring i verdensklasse giver ledelse og administration et beslutningsgrundlag baseret på opdateret og korrekt information, så de trygt kan træffe beslutninger vedrørende udvikling og virksomheden.

Økonomi- og udviklingsstyring i verdensklasse kræver, at modeller, processer og forretningssystemer er gennemtænkt og afstemt med virksomhedens mål, regler og logik. Denne styring skal gennemsyre virksomheden og de finansielle strømme fra strategisk til taktisk og operativt niveau.

Følgende er vigtigt at få på plads:

 • Økonomifunktionen er forretningspartner til virksomheden.
 • En tydelig økonomimodel baseret på mål, strategier og virksomhedens regler og logik.
 • Effektive værktøjer til økonomisk planlægning og opfølgning.


Stretch Public hjælper jer blandt andet ved at bidrage med:

 • Forstudier, behovsanalyser og business intelligence
 • Udformning af processer og modeller
 • Gennemførelse af forandringer
 • Implementering og forædling af forretningssystemer
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Projekt- og forandringsledelse

Kontakt os