Stretch Procurement AB

Fremtidssikrede indkøb med Stretch Procurement

Stretch Procurement AB

Indkøb i en fremtidssikret virksomhed

Forestil dig, at du sidder til et strategisk møde i din virksomhed for at fremskynde markedsføringen af et produkt med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele. Indkøbschefen foreslår, at I skal bruge et design og en produktionsproces, som er udviklet og tilpasset af en leverandør, Det vil låse virksomhedens fremtidige produkter til én enkelt leverandør.

Hans idé er at anvende design-bid-build (DBB), hvor potentielle leverandører kan foreslå et produktdesign og en produktionsproces, så der skabes et tilpasset design, som virksomheden ejer, og som benytter alment tilgængelige komponenter.

Denne indkøbsorganisation har skabt sit mandat ved hjælp af moderne teknik. Hele indkøbsfunktionen benytter termer som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) og Advanced Analytics i sit arbejde.

Det medfører, at markedsindsigt kombineres med spend-/leverandørdata og giver kategoricheferne mulighed for at foretage prædiktive analyser. Erfaringer og viden fra tidligere projekter opsnappes, organiseres og kan genbruges. Rutineopgaver automatiseres, så ingen behøver at håndtere en indkøbsforespørgsel, inden den bliver konverteret til en indkøbsordre.

Det er vores bud på fremtidssikrede indkøb. En digitaliseret partnerfunktion, som fokuserer på at skabe værdi for organisationen. Hos Stretch Procurement hjælper vi dig godt på vej på denne rejse.


Stretch Procurement sikrer en mere bæredygtig udvikling

Alle virksomheder, der har bæredygtighed på dagsordenen, kæmper med spørgsmålet om, hvordan store ambitioner kan føre til faktiske forandringer. Det er ikke længere nok at sige, hvad man stræber efter – i dag skal virksomheder kunne dokumentere, at de faktisk foretager en omstilling til en cirkulær økonomi, der omfatter både kunder og leverandører.

Når bæredygtigheden gøres transparent og integreres i både leverandøraftaler og forretningssystemer, er hele kæden nødt til at tilpasse sig og blive cirkulær. Stretch Procurement hjælper alle typer virksomheder med at efterleve og videreudvikle deres etik- og bæredygtighedspolitikker. Vi gør kort sagt bæredygtighedsarbejdet mere bæredygtigt.


Stretch Procurement sikrer større innovation

I en tid præget af en forventning om, at alt skal gå hurtigere, fungere bedre og koste så lidt som muligt, stiger brugen af outsourcing inden for alle typer virksomhed. Det, der tidligere var en del af kernevirksomheden, kan i dag løses bedre og mere effektivt inden for rammerne af et velfungerende leverandørnetværk. Når værdien i stadig større grad skabes uden for selve virksomheden, øges behovet for kontrol.

Stretch Procurement hjælper jer med at frigøre og øge innovationskraften i jeres samarbejde med eksterne leverandører. Vi sørger for, at proaktivitet, problemløsning og samarbejde bliver naturlige dele af hele virksomheden – og ikke mindst, at det bliver ved med at være sådan.


Stretch Procurement mindsker risikoen

Risikohåndtering er en af de helt store udfordringer for enhver virksomhed. I en globaliseret verden, hvor der gøres forretninger på tværs af landegrænser, og leverandørleddet er en forlængelse af virksomheden, skal der findes både beredskab og processer til håndtering af uforudsete hændelser.

Stretch Procurement hjælper virksomheder med at foretage kvantitative målinger og forudse forskellige risikoscenarier. Ved at knytte smarte algoritmer til løbende dataindsamling kan vi på forhånd vurdere sandsynligheden for virksomhedskritiske hændelser. Ved behov yder vi også strategisk hjælp med for eksempel at udvikle evnen til at regionalisere dele af virksomheden. Vi giver vores kunder mere tid til at udvikle deres forretning i stedet for at bekymre sig over trusler mod den.


Kontakt os