Stretch Care AB

Fokus på sundhedspersonalets trivsel med Stretch Care

start site

Stretch Care AB

Vores løsninger er patientsikre, omkostningseffektive og brugervenlige

Det er ikke bare et ønske, men en eksplicit ambition fra den svenske regerings side, at Sverige i 2025 skal være verdensførende inden for e-Sundhed. For at nå målet er det afgørende, at du som ansat i sundhedsvæsnet har de rigtige forudsætninger for at arbejde med det, du elsker: at tage dig af patienterne.

Det kræver en tilbundsgående forståelse at forbedre sundhedspersonalets hverdag. For at udvikle værktøjer, der virkelig er en hjælp, skal man have indsigt i, hvilke udfordringer der kan opstå i en hektisk hverdag. Derfor arbejder vi hos Stretch Care altid i tæt samarbejde med personalet i regionsråd, kommuner og lægehuse samt på hospitaler. Sammen udvikler vi smarte digitale løsninger til et moderne sundhedsvæsen. Vores drivkraft er enkel: Vi skal forenkle hverdagen for dig, der arbejder i sundhedsvæsnet.

Vores løsninger er patientsikre, omkostningseffektive og brugervenlige. Vi ved, hvor tunge og upraktiske de gamle it-systemer kan føles, og vi brænder for at modernisere sundhedsvæsnet og forenkle hverdagen for personalet. Vi skal helt enkelt skabe verdens bedste sundhedsvæsen.

Sammen med sundhedspersonalet gør vi produkter som Pulstavlan, Blåappen og Mina Planer til virkelighed. Løsningerne er gennemtænkte og brugervenlige, samtidig med at de håndterer komplekse processer og overholder de højeste sikkerhedskrav for at garantere en tryg og pålidelig pleje.

Produkterne gør nytte på hvert eneste møde – hver eneste dag. På sygehusene, på afdelingerne og på skadestuen. For læger, sygeplejersker og socialrådgivere. På kommuner, ambulatorier og i lægehuse. Og dermed også for patienterne. Når sundhedspersonalet slipper for besværlige administrationsprocesser og tunge it-systemer, får de mere tid til patienterne.

Till stretch care webbplats

Kontakt os