Stretch Accelerate

What would you be willing to do differently today to see a change tomorrow?

Stretch Accelerate

Vi mobiliserer mennesker til at levere resultater!

Vi har hørt det så mange gange før: Forandringer bliver vi udsat for, uanset om vi vil det eller ej. Det er bare om at bide tænderne sammen, så vi ikke bliver hægtet af.

Men hvad nu, hvis vi siger, at der findes en anden og mere positiv tilgang til forandring? At man faktisk kan vælge at lede forandringer på en måde, som er systematisk og beviseligt effektiv?

Erfarne forandringsledere og Prosci-kursus i forandringsledelse

Som stolt Prosci-partner tilbyder Stretch Accelerate erfarne forandringsledere til konsulentopgaver og syv forskellige Prosci-kurser i forandringsledelse.

Proscis tilgang til forandringsledelse er baseret på mere end 20 års forskning, og tanken er, at det ikke er organisationer, der forandrer sig, men individer, og at det er summen af forandring på individniveau, der skaber resultater. Prosci-metodikken og -værktøjerne handler dermed om, hvordan man kan skabe forandring på individniveau ved hjælp af den velkendte ADKAR®-model. Proscis tilgang gør forandringsledelse målbart og praktisk anvendelig og skaber resultater.

  • Prosci-metodikken og -værktøjerne er baseret på mere end 20 års studier med over 6.000 respondenter
  • 80 % af Fortune 100-virksomhederne anvender metodikken aktivt i dag
  • 75.000+ Prosci-certificerede forandringsledere globalt

Vores kursusportefølje inden for Prosci-metodik og -værktøjer består af syv forskellige kurser. Seks af kurserne er tilpasset de forskellige roller i en virksomhed, som er involveret i forandringsprocesser, og de giver en grundig og praksisnær forståelse af en komplet metodik og de værktøjer, som man skal bruge for at lede forandringer på en professionel og effektiv måde. Det syvende kursus er en workshop, som fokuserer på samspillet mellem agil udvikling og forandringsledelse.

1. Prosci Change Management Certification Program (3 dager)

2. Sponsor Briefing (4-6 timer)

3. Delivering Project Results Workshop (4-6 timer)

4. Manager Program (8 timer)

5. Employee Program (8 timer)

6. Fundamentals of Change Management (8 timer)

7. Integrating Agile & Change Management Workshop (6 timer)


Agil rådgivning – coaching, projekt- og produktledelse

Agil metodik er et stort fagområde, som favner mere og mere bredt og er i konstant udvikling. Teknologi, gruppedynamik, ledelse, psykologi og budget for at nævne nogle eksempler. Teori er en stor hjælp. Den er med til at føre os i den rigtige retning, men det er praktisk erfaring, der gør os bedre. Vores rådgivere inden for agil coaching, projekt- og produktledelse arbejder hos vores kunder og er tilgængelige i deres hverdag. Det er her, vi omdanner teori til praksis. Som rådgivere i Stretch er vi optaget af at arbejde efter agile principper i tæt samspil med kunden. Nærhed, tæt involvering og en god forståelse af kundens virksomhed er nøglefaktorer.

Vi brænder for at opnå den størst mulige forretningsværdi gennem forandringsinitiativer. Takket være vores bredde og erfaring forstår vi, hvorfor processer, rammer og udgiftsfokus er nødvendige.

Det varierer fra forandring til forandring, hvordan kunden får størst mulig gevinst ud af sin it-investering. Som rådgivere er vi derfor nødt til at kunne tilpasse vores strategi efter udgangspunktet og modenheden i organisationen. Vi hjælper vores kunder med at arbejde ud fra forskellige rammer og metodikker, fx Scrum, Kanban, Less, SAFe, Design Thinking, Prince2 og Prosci.


Om teamet

Vi sætter en ære i at lære og forbedre os kontinuerligt og har derfor fokus på videnudveksling, både internt og eksternt. I tråd med de agile principper har vi også fokus på tværfaglighed. Hos os får du mulighed for at arbejde tværfagligt. Vi lærer af hinanden og bliver gode sammen! Det er grunden til, at vi har etableret et team, Accelerate, som udforsker synergier, samspil og værdiskabelse mellem agil udvikling og forandringsledelse.

Stretch Accelerate består af projekt-, produkt- og forandringsledere med ekspertise inden for agil metodik. Teamet har et brændende engagement og en genuin interesse i at hjælpe virksomheder med at få succes med deres forbedringsinitiativer. Vi har særlig ekspertise og omfattende erfaring med store og små forandringsprojekter, både lokale og internationale.

Vi tror på kombinationen af en agil tilgang og fokus på den menneskelige side af forandring, og vi er særligt optagede af at udforske synergieffekter mellem agil udvikling og forandringsledelse – både i forhold til, hvordan vi bedst kan arbejde med projektledelse og forandringsledelse i agile projekter, og hvordan vi kan hjælpe virksomheder med at blive mere agile.

Vi mobiliserer mennesker til at levere resultater. Kontakt os! Det kan ændre alt.


Kontakt os