Jedox

Strømlinet budgettering, forecasting & planlægning over alle afdelinger

Jedox kan tilbyde at samle alle data i en database samtidig med, man fortsat kan anvende Excel og Web som indgang til rapportering og planlægning.

 • Jedox er en samlet løsning som sikrer:
  Et fælles datasæt med validerede stamdata, som alle arbejder med. Det sikrer, der ikke er tvivl om, at alle ser og arbejder med de samme data.
 • Real-time opdateret data. Indtastes der data et sted kan det automatisk ses i alle rapporter, hvor det indgår.
 • Farvel til silo planlægning. Data der skabes et sted eller i en proces kan deles med andre steder/processer efter behov.
 • Planlægning af tilgængelige varer og ydelser kan direkte indgå i salgsplanlægningen.

Fordelene ved dette er, at indtastning og rapportering tilpasser sig ændringer i datagrundlaget som f.eks. nye produkter og man dermed ikke skal opdatere alle Excel modeller. Det gælder både ændringer i stamdata eller transaktionsdata. Det giver også mulighed for at gemme data i forskellige versioner/scenarier og dermed understøtter det også afvigelsesrapportering.

 

Brugergrænseflader der passer til alle

Jedox udmærker sig ved at have brugergrænseflader, som tilfredsstiller alle behov.

 

 • Jedox er fuldt integreret i Excel og rapporter og planlægning kan sættes op i Excel og bruge Excel funktionalitet. Og Jedox sikrer også, at man kan anvende egne eksisterende Excel modeller, som kan sende data til/fra databasen.
  • I både Jedox Web og Excel kan ”Excel” funktionalitet anvendes uden videre = kendt værktøj
  • Mulighed for at Excel funktionalitet som f.eks. makro og VBA funktionalitet efter behov og sikrer, at dine eksisterende Excel kompetencer fortsat kan anvendes.
 • Jedox leverer også en avanceret Web adgang til rapportering og indtastning med både indtastningsbilleder og Dashboards. Disse er fuldt understøttet med workflow.
 • Mulighed for at anvendes Mobile devices som grænseflade, der kan hjælpe alle, som har behov for rapportering eller indtastning på farten.

Automatiseret Integration
Jedox integrerer automatisk med andre systemer både for data hentning og data leverance. Jedox er kompatibel med stort set alle systemer. Har du behov for at bruge data fra andre systemer til planlægning kan det sættes op i natlige jobs, som sikrer driftsstabilitet og præcision.

Har du behov for at anvende resultatet af planlægning i andre systemer kan data ligeledes sættes op til at levere dette automatiske/real time. Det gælder f.eks. Qlik og PowerBI. Og rapporter/indtastning kan også integreres ind i sharepoint, hvis man tilgår dette.

Sikkerhed og workflow
At arbejde i Jedox sikrer også, at der er autorisationer og sikkerhed omkring dine data. Gennem et fintmasket autorisationskoncept sikres, at data kun kan tilgås af de rette personer. Jedox tilbyder:

 • Styring af brugeres adgang til kun at arbejde med relevante data
 • Mulighed for at se hvem, der ændrer hvilke data (Audit)

Jedox arbejder også med workflow som grundlag for din budgetproces. Du sikrer, at de rettet personer ved hvad de skal planlægge og/eller godkende. Og en række administrationsrapporter kan hjælpe med at overvåge processen og sikre, at den gennemføres.

Jedox giver værdi

Jedox er værktøjet som sikrer sammenhæng i virksomhedens data når det gælder rapportering, planlægning og analyse. Med adgang i mange brugergrænseflader sikres, at alle brugere får det rette sted at planlægge i og gennem workflows sikres, at samarbejde på tværs sker. Data er real-time opdaterede og kan let udveksles med andre systemer.

Sidst men ikke mindst er Jedox intuitivt, let at bruge, anvendelse af Excel og vil med forankring i forretningen sikre fokus på løsningen og hurtig responstid på ændringer. Det reducerer forretningens afhængighed af en IT-organisation, som giver mening i en stadig mere presset hverdag.

Prøv Jedox gratis

For at du selv kan opleve Jedox, hvor nemt det der at bygge sine modeller og rapportere samt indtaste data kan man downloade en gratis 30 dages trial via denne hjemmeside: https://www.jedox.com/en/epm-software/free-trial/

Hvordan kan Stretch hjælpe

I samarbejde med vores kunder skaber Stretch Business Intelligence løsninger. Vi har stor erfaring med, hvordan IT-værktøjer hjælper virksomheder med at få styr på deres planlægningsproces og få sammenhæng mellem denne og deres rapportering.

Vi tror på, at samarbejde med kunden og implementering ”i små skridt” så I hurtigt kan opleve resultatet, og forløbet kan tilpasses jeres tempo.

Læs også

Nye tider bringer nye vaner, vi har samlet hele vores gruppe på et nyt midlertidigt sted. Til siden