Kvalitetsstyring

Kvalitet i hele projektets livscyklus

Kvalitetsstyring – leverancer med fokus på forretningsværdi

Vi fokuserer på kvalitet gennem hele udviklingsprocessen i et projekt – det skaber mest forretningsværdi. Fra håndtering af krav og udvikling til produktionsfastlæggelse er kvalitet og forretningsværdi med som parametre. Vi kalder det for kvalitetsstyring ud fra et kvalitativt perspektiv, i stedet for test af software. Vi tror på tests som en del af hele livscyklen for løsningen, ikke som en separat fase. Tests, udført på en traditionel måde som en separat fase mod afslutningen, kan være omkostningstunge. Fejl, der opdages sent i udviklingsprocessen, er omkostningsskabende, de medfører risici og ofte forsinkelser. Derfor tænker vi kvalitetsstyring i hele processen.

Hvordan opnås kvalitet i hele projektets livscyklus?

Vi tror på dialogen som værktøj! Det er meget vigtigt at være klar og tydelig og have en tæt dialog for at sikre kvaliteten i alle faser af projektet, fra behov, løsningsforslag og til ibrugtagning. Med vores fokus på kvalitetsstyring sikrer vi processen til en løbende forbedring, og kan realisere værdien hurtigere. Tæt samarbejde og små skridt er vores metode – så ved vi, at vi arbejder mod vores fælles målsætninger på bedste vis.

Stretch, jogga

Stretch hjælper dig med at få succes

Vi har certificerede testledere og projektledere med lang erfaring i tests og kvalitetsstyring. Alle vores konsulenter er certificeret i Prince2, ISTQB, og vi benytter kvalificerede principper som Lean Six Sigma for at sikre løbende forbedringer. Men det er ikke metoderne, der er i fokus for os. Frem for alt hjælper vi med at sikre, at løsningen leveres med forretningsværdi og kvalitet i fokus! Så får du værdi af investeringen, og først da er vi tilfredse.

Nysgerrig? Kontakt os, så fortæller vi mere! Venligst tjek vores blog, hvor vi har samlet inspirerende læsning.

Læs også

Nye tider bringer nye vaner, vi har samlet hele vores gruppe på et nyt midlertidigt sted. Til siden