Hvorfor investerer I egentlig i teknik?

Forretningsværdi | november 21, 2016 |

Digitalisering har intet at gøre med teknik. Det er her, vi ofte tænker forkert!

Digitalisering handler om, hvilke behov vi skal opfylde for vores kunder. Hvilken værdi skal vi levere? Hvis vi ikke ved det, vil teknikken ikke være til nogen hjælp. Vi kan ikke forsøge at løse noget med teknik, hvis vi ikke ved, hvad der er galt.

Vi lever i en tid, hvor digitale værktøjer er alle mands eje. Ja, det er nok lidt generaliseret, men andelen, vil i hvert fald ikke blive mindre med tiden.

Teknologien kan give os nogle markedsfordele. Men igen, vil det ikke give nogen fordele, så længe vi ikke ved, hvad vi skal bruge den til. -Behovet styre og teknologi gør det muligt.

For at disse værktøjer skal virke, er de nød til at hænge sammen i en velfungerende kæde, værdikæden. Hvis hver link i sådan en kæde er opfundet med skyklapper på, vil den lække som et dårligt installeret afløbsrør.

Vi skal transformere os selv, ligesom kæden, der levere værdi. Hvis kæden starter udenfor vores mure, hvilket den med stor sandsynligt gør, så skal din kæde også fungere godt udfor væggene.

Hvis du kun måler din del af kæden, ved du ikke, hvor lang hele kæden er, og om den er tæt og sammenhængende eller ej. Uanset hvor flotte og stærke links du har, er kæden ikke stærkere end det svageste led. Dette link kan, som sagt, være udenfor murene, men er lige så vigtigt for din værdikæde som dem indenfor dine mure.

Hvis kæden starter hos en leverandør, er det vigtigt at få dem med i processen, når værdien skal evalueres. Hvis kædes sluttes med en anden udbyder, er det lige så vigtigt, at de også er med. Alle, der indgår som led i kæden, skal deltage hele vejen.

Til disse analyser er der ikke behov for tekniske gadgets. Der er behov for en række spørgsmål!

Hvorfor skaber dette værdi? Kan en teknisk gadget besvare dette spørgsmål? Nej, svaret ligger hos os mennesker.

  • Hvad er formålet?
  • Har formålet værdi?
  • Hvilken værdi og behov, ønsker vi at opfylde?
  • Hvordan vil modtageren (kunden) vurdere denne værdi?
  • Hvem er modtagerne? Hvad vil denne blive glad for? Hvad vil kunne skuffe?

Nu nærmer vi os det centrale. Hvilken vej skal vi gå for at opnå dette? Hvilke forhindringer er på vej?

Disse forhindringer kan helt sikkert løses via tekniske løsninger. Men som du ser, er det ikke, der vi starter eller slutter. Det er bare en del af kæden. Men før vi kommer dertil, kan vi gå helt galt, hvis vi ikke har fået svar på de spørgsmål, vi stillede undervejs. Og vi kan ikke forvente at finde nogle svar, hvis vi ikke engang har stillet spørgsmålene. Det er egentlig ganske logisk.

Hvem stiller du spørgsmålene til i dag? Det er jo sådan, at jo tættere du er, på der hvor værdien skabes, desto støre er sandsynligheden for at få de rigtige svar. Sid ikke og gæt, byg dine beslutninger på, hvad du rent faktisk ved!

Når vi ved, hvordan vi kommer ind til det centrale og overvinder forhindringer, så ved vi, hvordan vi kommunikerer på den bedste måde med vores modtagere, vores kunde. Når kunden er glad, vil værdien blive opnået. Så kan vi udvikle os!

Læs også

Nye tider bringer nye vaner, vi har samlet hele vores gruppe på et nyt midlertidigt sted. Til siden